SBU logo

Extra årsmöte

2024-02-25
Välkomna till KSS extra årsmöte den 6 mars 2024 kl 19.00 i KSS Klubbhus.
Mötet kommer att behandla en punkt, val av revisorer.