SBU logo

Information om KSS hamnaläggning

KSS hamnanläggning

Karlstads segelsällskap har en modern hamn med plats för ca 430 båtar av olika storlek med förtöjning i y-bommar. På bryggor och vinterplatser finns tillgång till vatten och el. Bryggplatser tilldelas genom ett kösystem, där segelbåtar och prioriterade motorbåtar har företräde. Hamnområdet är under seglingssäsongen bevakat av KSS medlemmar.

Sjösättning och upptagning arrangeras gemensamt av föreningen, aktuella dagar och tider publiceras på webbplatsen. Båtlyftkranen har en kapacitet på 10,0 ton. Största tillåtna båtstorlek är längd 12,5 m och bredd 4,0 m. För vinterförvaring av master har föreningen tre mastskjul.

Föreningen bedriver ett aktivt miljöarbete så att verksamheten bedrivs och utvecklas i en hållbar, naturvänlig, miljöanpassad och resurssnål riktning. Ett exempel på det är att alla båtar ska efter upptagning av miljöskäl passera spolplattan för rengöring av båtbotten.

Läs mer om vad som gäller för hamnanläggningen under vidstående ”Regler för hamnen”.