SBU logo

KSS Hamnsektion

Här hittar du information och regler för KSS hamnaläggning och olika miljötips för ett miljöanpassat båtliv

KSS hamnanläggning

Karlstads segelsällskap har en modern hamn med plats för ca 430 båtar av olika storlek med förtöjning i y-bommar. På bryggor och vinterplatser finns tillgång till vatten och el. Bryggplatser tilldelas genom ett kösystem, där segelbåtar och prioriterade motorbåtar har företräde. Hamnområdet är under seglingssäsongen bevakat av KSS medlemmar.

Sjösättning och upptagning arrangeras gemensamt av föreningen, aktuella dagar och tider publiceras på webbplatsen. Båtlyftkranen har en kapacitet på 10,0 ton. Största tillåtna båtstorlek är längd 12,5 m och bredd 4,0 m. Båtvagnar ska vara anpassade till båtens längd och bredd och längden får inte överstiga 80% av båtens längd. För vinterförvaring av master har föreningen tre mastskjul.

Föreningen bedriver ett aktivt miljöarbete så att verksamheten bedrivs och utvecklas i en hållbar, naturvänlig, miljöanpassad och resurssnål riktning. Ett exempel på det är att alla båtar ska efter upptagning av miljöskäl passera spolplattan för rengöring av båtbotten.

Läs mer om vad som gäller för hamnanläggningen under vidstående ”Information och regler”.

Vårtips för ett miljöanpassat båtliv

När du ska rengöra båten
 • Skrapa bort kvarsittande havstulpaner med spackelspade.
 • Tvätta bort kvarvarande påväxt med ättika och vatten.
 • Välj båtvårdsprodukter med hänsyn till miljön.
  • För båtdäcket räcker det oftast med varmt vatten och såpa. Undvik diskmedel som innehåller fosfater och andra ämnen som skadar livet i vattnet.
  • För att rengöra och polera fribord – välj miljömärkta produkter. Använd inte mer än nödvändigt och undvik att spilla på marken genom att placera ut en presenning under skrovet. Använd rätt skyddsutrustning för dig själv!
  • Undvik så kallade nano-produkter.
Om eller när du köper nytt
 • Byt ut tampar och rep som börjat vittra. De kan avge mikroplast till naturen.
 • Var uppmärksam när du köper dynor och kapell. Dessa produkter kan vara impregnerade med flamskyddsmedel eller andra kemikalier som är skadliga för både din hälsa och miljön.
 • Välj produkter som håller länge, det är oftast bäst både för plånboken och miljön. Om produkten är trasig, se om den går att laga istället för att köpa nytt.
Samla upp glykolen
 • Om du använt etylenglykol för vinterkonservering, starta igång motorn på land och samla ihop all konserveringsvätska.
  • Lämna in den uttjänta glykolen som farligt avfall till båtklubbens miljöstation eller till kommunens återvinningscentral.
  • Etylenglykol är starkt giftigt för både människa och miljön och bör undvikas. Använd den mer miljövänliga propylenglykolen istället i höst.
Om du ska använda bottenfärg
 • Behöver du verkligen måla? Idag finns det många alternativa metoder till bottenfärg för nästan alla båtar, exempelvis borsttvätt, skrovduk, båtlift eller möjligheten att semestra i sötvatten för att undvika påväxt.
 • Om du inte kan använda en alternativ metod, välj en bottenfärg som är godkänd för det vatten där du har din hemmahamn (huvudsaklig förtöjningsplats).
  • Har du din båt både i havet och i en insjö så är det reglerna för det känsligaste vattnet som gäller, läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida här.
  • Tänk på att inte måla mer än vad som behövs, det räcker oftast med att bättringsmåla på begränsade ytor.

Tips för vårrustning

Sant och falskt om båtbottenfärger

Inför sommarens båtsäsong är det många som funderar på om de ska måla båten – och med vad. Ny Teknik reder ut myter om båtbottenfärger och olika tillsatser tillsammans med forskare från Chalmers Universitet.

Läs mera på Sant eller falskt om båtbottenfärger – Båtmiljö (batmiljo.se)

Aktuella frågor om båtmiljö för alla båtägare

Läs mera på Båtmiljö.se