SBU logo

Om KSS

Karlstads segelsällskap är en aktiv förening som startade redan 1884

Värdegrund för Karlstads segelsällskap

Respekt för varandra

 • Vi bemöter varandra som vi själva vill bli bemötta
 • Vi lyssnar på och respekterar andras åsikter
 • Vi visar varandra hänsyn
 • Vi pratar med varandra, inte om varandra
 • Vi följer gemensamma regler och fullföljer våra åtaganden

Inkluderande

 • Vårt sällskap värnar om att ALLA ska känna sig välkomna
 • Det uppnår vi genom ett vänligt bemötande
 • Självklart är vi trevliga mot varandra och ger en hjälpande hand i STORT och smått

Demokrati

 • Lika behandling, samma värde
 • Lika rättigheter, samma skyldigheter
 • Segelsällskapet är politiskt oberoende
 • Demokratiskt styrelseskick

Ordning och reda

 • Vårda lokaler och utrustning
 • Vårda området
 • Miljötanke i all verksamhet
 • Ordning ger trivsel

Genom vård av egna och gemensamma lokaler, utrustning samt områden skapas god trivsel och gemenskap.

Historia

Karlstads Segelsällskap i en kort sammanfattning.

Karlstads Segelsällskap bildades 7 augusti 1884 och är därmed ett av Sveriges äldsta segelsällskap och Karlstads kommuns i dag äldsta idrottsförening. Sällskapet är dock inte behäftat med ålderskrämpor utan synnerligen aktivt. Medlemsantalet uppgår till ca 1 120, inklusive familjemedlemmar. I medlemsregistret finns 422 segelbåtar och 114 motorbåtar .

Under årens lopp har medlemmarna lagt ner enorma ideella insatser vilket lett fram till att föreningen i dag har en väl fungerande hamn på Kanikenäset i Karlstad med ca 430 bryggplatser och ungefär lika många uppställningsplatser på land.

I hamnen ligger också klubbhuset, som rymmer expedition, sammanträdesrum, välutrustat kök och en samlingslokal för närmare 100 personer. Under vinterhalvåret är klubbhuset flitigt använt för olika medlemsaktiviteter. Det rör sig om årsmöte, vårmöte, utbildningar, cafékvällar med föredrag och diverse andra sammankomster.

Klubbholmen Nabben är ett paradis 6 distans från hamnen. Där finns klubbstuga, sovstuga, bastu, grill, Vänerns största mulltoa, barnbadstrand och givetvis bryggor för våra båtar. En del somrar finns det får på grönbete.

KSS medlemmar har under åren med framgång deltagit i många kappseglingar både i närheten och mer avlägset. Sällskapet har också gott anseende som arrangör och har vid flera tillfällen haft ansvar för såväl svenska som internationella mästerskap. De stora arrangemangen har möjliggjorts tack vare god samverkan med grannföreningar. Lite enklare seglingar – för i huvudsak medlemmar – sker ett antal onsdagar varje sommar. Det brukar även ordnas ett par s.k. eskaderseglingar till lämplig hamn för trivsamt umgänge.

Parasegling är en del av Seglingssektionen. Den disponerar 4 st  2.4-or, 2 st C55-or samt följebåt. Idogt ideellt arbete och generösa donationer har möjliggjort inköp. Verksamheten är uppmärksammad av Svenska Seglarförbundet och stiftelsen Skota hem.

Bland medlemsaktiviteterna kan nämnas introduktion i båtlivet som vänder sig till rena nybörjare. Där får man bl.a. lära sig vad ett sjökort är, hur man hissar segel, skotar och styr samt några få knopar. För de som kommit en bit på väg och vill få riktig fart på båten och kanske kappsegla bjuds en mera avancerad variant.

 

Styrelse och sektioner

Karlstads segelsällskap är organiserad i fem sektioner; ekonomi, segling, hamn, medlem och nabben. Varje sektion har ett eget ansvarsområde och leds av en ordförande, där några sektioner också en vice ordförande. Ytterligare ledamöter och suppleanter kan förekomma. Tillsammans med KSS ordförande, vice ordförande och sekreterare utgör de föreningens styrelse.

Sektionerna har följande huvudsakliga ansvarsområden.

Ekonomisektionen

Ekonomisektionen ansvarar för föreningens ekonomihantering, försäkringar, bidragsansökningar och myndighetskontakter.

Seglingssektionen

Seglingssektionen ansvarar för arrangemang, utveckling, utbildning och deltagande i kappseglingar, eskaderseglingar, Qvinna Ombord, parasegling samt utprickning till Raholmarna.

Hamnsektionen

Hamnsektionen ansvarar för drift och underhåll av mark och byggnader, sjösättning och upptagning av båtar, bryggor och vinterplatser, miljö och renhållning, säkerhet samt maskiner och utrustning för verksamheten.

Medlemssektionen

Medlemssektionen ansvarar för föreningens kansli och service till medlemmar, medlemsregister, anslagstavlor, café och festverksamhet, mediainformation och tidningen Regatta samt administration av arbetsplikt.

Nabbensektionen

Nabbensektionen ansvarar för drift, skötsel och aktiviteter på KSS klubbholme Nabben.

GDPR

Dataskyddsförordning GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation, EU 2016/679) i kraft. GDPR innebär utökade krav vid behandling av personuppgifter och den ersatte den tidigare person- uppgiftslagen (PUL).

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om er för att vi ska kunna upprätta ett medlemsregister, och genom detta kunna sköta kontakten samt för att vårda vår relation med er, men håller alltid insamlandet och behandlingen till ett minimum.

Kontakta gärna oss om du har några frågor om hur vi behandlar era personuppgifter.

Klicka här för att läsa integritetspolicy.

Begäran om registerutdrag.

GDPR i båtlivet.