SBU logo

Om KSS

Karlstads Segelsällskap startade redan 1884 och blir större och bättre för varje år som går.

Karlstads Segelsällskap i en kort sammanfattning.

Karlstads Segelsällskap bildades 7 augusti 1884 och är därmed ett av Sveriges äldsta segelsällskap och Karlstads kommuns i dag äldsta idrottsförening. Sällskapet är dock inte behäftat med ålderskrämpor utan synnerligen aktivt. Medlemsantalet uppgår till ca 1 100, inklusive familjemedlemmar. I medlemsregistret finns 422 segelbåtar och 114 motorbåtar (ytd)

Under årens lopp har medlemmarna lagt ner enorma ideella insatser vilket lett fram till att föreningen i dag har en väl fungerande hamn på Kanikenäset i Karlstad med c: a 500 bryggplatser och ungefär lika många uppställningsplatser på land.

I hamnen ligger också klubbhuset, som rymmer expedition, sammanträdesrum, välutrustat kök och en samlingslokal för närmre 100 personer. Under vinterhalvåret är klubbhuset flitigt använt för olika medlemsaktiviteter. Det rör sig om årsmöte, vårmöte, utbildningar, Cafékvällar med föredrag och diverse andra sammankomster.

Klubbholmen Nabben är ett paradis 6 dm från hamnen. Där finns klubbstuga, sovstuga, bastu, grill, Vänerns största mulltoa, barnbadstrand och givetvis bryggor för våra båtar. En del somrar finns det får på grönbete.

KSS medlemmar har under åren med framgång deltagit i många kappseglingar både i närheten och mer avlägset. Sällskapet har också gott anseende som arrangör och har vid flera tillfällen haft ansvar för såväl svenska som internationella mästerskap. De stora arrangemangen har möjliggjorts tack vare god samverkan med grannföreningar. Lite enklare seglingar – för i huvudsak medlemmar – sker ett antal onsdagar varje sommar. Det brukar även ordnas ett par s.k. eskaderseglingar till lämplig hamn för trivsamt umgänge.

Parasegling bedrivs i en egen sektion som disponerar av KSS ägda 4st 2,4-or, 2st C55-or samt följebåt. Idogt ideellt arbete och generösa donationer har möjliggjort inköp.  Verksamheten är uppmärksammad av Svenska Seglarförbundet och stiftelsen Skota hem.

Bland medlemsaktiviteterna kan nämnas introduktion i båtlivet som vänder sig till rena nybörjare. Där får man bl.a. lära sig vad ett sjökort är, hur man hissar segel, skotar och styr samt några få knopar. För de som kommit en bit på väg och vill få riktig fart på båten och kanske kappsegla bjuds en mera avancerad variant.