SBU logo

Information om sjömacken

2023-05-04
Sjömacken vid Marinan har ännu inte öppnat för säsongen på grund av problem med tankcontainern.
Det pågår ett arbete och intentionen är att den ska öppna inom kort, så snart problemen är åtgärdade.
Mera information kommer.