SBU logo

Kallelse till Årsmöte 2022

2022-11-02
Nu är det snart dags för årsmöte i Karlstads Segelsällskap.

Mötet hålls i klubbhuset den 24 november kl. 19.

Anmäl ditt deltagande till medlem@kdss.se

Kallelse gick ut via e-post den 2 november och finns även att läsa på kansliets anslangstavla.

Hoppas vi syns där!

Väkomna//Styrelsen