SBU logo

KSS vårmöte den 26 april

2023-04-16
Välkommen till KSS vårmöte 2023.
Mötet kommer att hållas i KSS klubbhus den 26 april kl 19:00

Agenda
1. Presentation av styrelsen
2. Summering av styrelsens arbete
3. Vilket fokus kommer styrelsen att ha framöver
4. Uppföljning av större frågor från årsmötet
5. Rapport från sektioner
6. Summering
7. Avslut

Hälsningar
Styrelsen