SBU logo

Problem med sjömack

2024-05-08
Lambergskajens sjömack som öppnade i början på maj visade sig sakna vissa tillstånd och har tvingats stänga.
Det innebär att frågan om sjömack för Karlstad fortfarande är olöst. Det pågår ett arbete med att hitta en lösning, men det är oklart när den kan vara klar.