SBU logo

Upptagning 2022

2022-09-25
Nu är det dags att ta upp segelbåten inför vintern.

Du anmäler dig i pärmen inne i klubbhuset.
Båtvagn ska vara märkt med namn och tel nummer.

Du måste vara vid kranan kl. 9 när ditt pass börjar. Anmälan sker endast via pärmen i klubbhuset.

Se till att du har med dig försäkringsuppgifter, bolag och försäkringsnummer. Båtvagnar ska vara märkta med namn och telefonnummer. Notera ditt medlemsnummer på anmälningsblanketten.

Datum för höstens upptagningar är:

21 sep, 24 sep, 25 sep, 28 sep, 1 okt, 2 okt, 9 okt, 12 okt, 15 okt, 16 okt, 22 okt, 23 okt och 26 okt