SBU logo

Viktig information angående spolplattan

2022-10-21
Det är absolut förbjudet att använda eller hälla ut kemikalier i någon form på spolplattan. Alla petroleumbaserade eller alkaliska rengöringsmedel slår ut reningsprocessen och förstör filtren, med stora kostnader och miljökonsekvenser som följd.

Använd därför inga rengöringsmedel utan tvätta båten endast med vatten. Spolplattan är bara avsedd för båtbottentvätt, inte tvätt av bilar eller andra fordon.

Häll inte ut rester av glykol eller andra kemikalier i rännan. Miljöfarligt avfall tas med till närmaste återvinningscentral.